Szkolenia on-line

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

ZOBACZ od 30 zł

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

ZOBACZ od 50 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

ZOBACZ od 40 zł

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

ZOBACZ od 40 zł

Jak to działa?

DLA PRACODAWCY

ZAMÓWIENIE I PRZEKAZANIE DANYCH

Pracodawca lub inna osoba do tego upoważniona, składa zamówienie poprzez formularz (KONTAKT), drogą mailową (Napisz – best-bhp@o2.pl) lub telefoniczną (Zadzwoń – +48 507 556 521 ).
Do przyznania dostępów do platformy oraz przygotowania dokumentacji ze szkolenia potrzebne są takie dane uczestników jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, stanowisko pracy, adres e-mail, dane pracodawcy.
Na podstawie otrzymanych danych generujemy indywidualne dostępy do platformy szkoleniowej i przesyłamy je pocztą elektroniczną każdemu uczestnikowi osobno z kopią wiadomości do pracodawcy lub osoby zamawiającej szkolenie w jego imieniu (na życzenie). Dostępy przyznawane są najpóźniej do 12 godzin od momentu dostarczenia nam danych.

DOKUMENTACJA SZKOLENIA
W trakcie trwania szkolenia informujemy o jego postępie udostępniając raporty o osobach (imię i nazwisko), które zakończyły już szkolenie (data zaliczenia, wynik egzaminu).
Po zaliczeniu szkolenia przez pracowników, przesyłamy Państwu pocztą tradycyjną wszelką niezbędną dokumentację ze szkolenia, tj. zaświadczenia i programy szkoleń.

 

DLA PRACOWNIKA

DOSTĘP DO SZKOLENIA
Pracownik otrzymuje na adres e-mail dostęp do platformy szkoleniowej (adres strony www, login i hasło) i dokładną instrukcję. Od tej pory może w dowolnym czasie korzystać z jej zasobów.

KORZYSTANIE ZE SZKOLENIA
Dostęp do platformy przyznawany jest bez ograniczeń czasowych (chyba, że Pracodawca ma takie życzenie) i usuwany jest dopiero po zaliczeniu szkolenia.
Czas potrzebny na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz zaliczenie egzaminu zależy jedynie od preferencji i możliwości uczestnika i czasu, jaki jest w stanie na to poświęcić.
Z materiałów szkoleniowych można korzystać wiele razy, a kolejne logowania na platformę nie wymuszają powtarzania lektury od początku.
Z platformy szkoleniowej można korzystać
– w dowolnym czasie (nie ma ograniczeń co do godzin dostępu ani dnia tygodnia),
– z dowolnego miejsca (nie ma znaczenia czy Pracownik będzie korzystał ze szkolenia w pracy czy w domu),
– z dowolnego komputera (nie ma konieczności instalowania żadnego oprogramowania – niezbędny jest jedynie dostęp do Internetu).
Zalecamy korzystanie z każdej innej przeglądarki internetowej niż Internet Explorer, gdyż większość wersji tejże przeglądarki ma problem z wyświetlaniem niektórych składowych platformy szkoleniowej.
Korzystanie z platformy jest proste i intuicyjne, a podczas trwania szkolenia uczestnicy mogą bez ograniczeń korzystać z konsultacji.

EGZAMIN
Po zakończeniu szkolenia uczestnik podchodzi do krótkiego egzaminu online na platformie.
O wyniku uczestnik jest informowany automatycznie i jest to jednocześnie potwierdzeniem zaliczenia szkolenia bhp. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp przesyłane jest pocztą do Pracodawcy.

  Pracując z naszymi kursami polecamy przeglądarki Firefox, Chrome lub Opera.