Obsługa BHP Firm

Jedną z podstawowych usług jakie oferujemy jest kompleksowa obsługa firm w zakresie służby BHP i PPOŻ. W ramach obsługi BHP i PPOŻ przejmujemy obowiązki Specjalisty ds. BHP i Inspektora Przeciwpożarowego w Państwa firmie. Zajmujemy się wszystkim co dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie, w tym m.in.:

– przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich pracowników,

– opracowujemy tabele i zasady przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

– informujemy pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz przedstawiamy propozycje ich likwidacji,

– opracowujemy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy,

– przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe,

– sporządzamy i prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy,

– przeprowadzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,

– prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,

– sporządzamy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

– reprezentujemy klienta w trakcje kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy,

– opracowujemy i aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego,

– kontrolujemy warunki bezpieczeństwa pożarowego,

– dokonujemy okresowych przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego,

Jako jedni z nielicznych bierzemy odpowiedzialność za naszą pracę. Zobowiązujemy się ponieść koszty mandatów wystawionych przez PIP, PIS oraz PSP, jeżeli nieprawidłowości lub zaniedbania stwierdzone przez którąkolwiek z tych instytucji wynikałyby z naszej winy.

Posiadamy najlepszą ofertę na rynku. 

Koszt uzależniony jest od wielkości i branży przedsiębiorstwa.

Do współpracy zapraszamy firmy z województwa śląskiego. W szczególności z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Tychy, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Bytom, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie i innych miast ościennych. Serdecznie zapraszamy.